PERSONAL TRAINER -PALVELUIDEN EHDOT

– Personal trainer -palvelut maksetaan tapaamisen alussa tai ennen tapaamista.
– Asiakkaalla on oikeus perua sovittu tapaaminen 24 h ennen tapaamista. Alle vuorokausi ennen tapaamista perutuista tapaamisista asiakkaalta veloitetaan tapaamiskerran maksu kokonaisuudessaan.
– Personal trainer -palvelut tulee käyttää 12kk sisällä maksupäivästä.
– Asiakas on velvollinen maksamaan tilaamansa palvelun vaikka palvelu jäisi käyttämättä asiakkaasta johtuvista syistä. Laskujen maksuehto on 14 pv netto.
– Asiakas hyväksyy, että ohjaaja saattaa vaihtua keskensopimuskauden. Ohjaajan vaihtuminen ei vaikuta asiakkaan maksuvelvollisuuteen eikä oikeuta asiakasta purkamaan tätä sopimusta.
– Asiakas osallistuu liikuntaan omalla vastuullaan ja on velvollinen huolehtimaan omasta vakuutusturvastaan tapaturmien varalle. Asiakkaan vastuulla on informoida ohjaajaa kaikista terveydellisistä seikoista tai esteistä jotka voivat vaikuttaa liikunnan harrastamiseen. Tarvittaessa asiakas konsultoi omalla kustannuksellaan lääkäriä ennen liikunnan aloittamista.
– Ohjaajalla on oikeus kieltäytyä ohjaamasta asiakasta asiakkaan terveydentilan takia, jos asiakkaalla ei ole esittää lääkärin suostumusta.
– Sopimuksen osapuolina ovat OX GYM Oy sekä asiakas yksityishenkilönä. Mikäli maksajaksi merkitään asiakkaan puolesta esimerkiksi yritys, on asiakas silti henkilökohtaisesti lopulta vastuussa maksujen suorittamisesta.
– Asiakkaan henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitamiseen eikä OX GYM OY luovuta asiakkaan tietoja kolmannelle osapuolelle. Asiakastietoja käytetään OX GYM Oy:n markkinointiviestintään, minkä asiakas voi halutessaan kieltää koska tahansa.
​​​​​​​